Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng giao thông VINACO

Giới thiệu về Vinaco

Với định hướng đa dạng hóa ngành nghề SKKD, đa dạng hóa đầu tư, những năm qua, VINACO đã trở thành nhà thầu chính của một số dự án bất động sản có quy mô lớn.

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động

Dự án đã và đang thực hiện

Xem tất cả

Vinaco cùng các đối tác